همکاری با ما
سفارش نگارش مقاله
سفارش ویرایش
سفارش ترجمه

تعداد مراجعات به هزارگویش

0
تعداد ترجمه
0
تعداد ویرایش
0
تعداد مقالات
مجوز فعالیت تجاری آنلاین از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

هم اکنون هزارگویش سفارش ترجمه متن به ۲۳ زبان زنده دنیا را می پذیرد؛ تعداد زبانهایی که اعزام مترجم همزمان برای آنها صورت می گیرد تنها انگلیسی می باشد
هزارگویش نگارش مقالات علمی در کلیه سطوح تخصصی جهت انتشار در نشریات داخلی و خارجی، کنفرانسهای داخلی و خارجی، ISC و ISI را می پذیرد و جهت دریافت اکسپت و چاپ آنها نیز مشاوره ارائه می دهد
متن مقالات، کتابها و پایان نامه های با بهترین کیفیت، بر اساس ملاحظات شما و نیز منطبق بر شیوه نامه های درخواستی ویرایش می شوند. خدمات ویرایش متن های فارسی و انگلیسی توسط ما ارائه می شود.